Najnowsze informacje
SMC

Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Niebezpieczne odpady

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,CENTRUM” informuję, że pojemnik na odpady niebezpieczne przydzielony dla Sektora III tj. dla osiedla Centrum znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Kwiatowej oraz ul. Żołnierzy Armii Krajowej.

Poniższa lista zawiera najczęściej spotykane odpady niebezpieczne, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym, a ich wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi jest niedozwolone:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /RTV i AGD/;
  • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna;
  • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam;
  • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji środki ochrony roślin;
  • odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki;
  • baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje;
  • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek.


Tym samym Spółdzielnia przypomina, że powyższe odpady stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą.