Najnowsze informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"

Rada Nadzorcza

 

 

Skład Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"

na lata 2019-2022

 

Prus Daniel - przewodniczący Rady Nadzorczej

Kaczmarczyk Paweł - z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Koniecko Wiesława Jolanta - sekretarz Rady nadzorczej

Kaczmarczyk Ryszard - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Gutowska Róża- z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Bobowski Daniel Tomasz - sekretarz Komisji Rewizyjnej

Łępicka Hanna- członek

Laskowska Regina - członek

Małkowski Mieczysław - członek

Nocko Zofia - członek