Najnowsze informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"

Zarząd

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"

 

Frydryk Jakub - Prezes Zarządu

Daniel Prus - Członek Rady Nadzorczej

czasowo delegowany do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa