Najnowsze informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"

Przetargi

Nazwa Plik
Ogłoszenie
SIWZ
Przedmiar robót- zał. Nr 7
Część opisowa - zał. Nr 8
Plan sytuacyjny - zał. Nr 9
Plan sytuacyjny-projekt zał. Nr 10
Przekrój poprzeczny zał. Nr 11
Projekt umowy zał. Nr 12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nabycie prawa wieczystego użytkowania działek gruntu
Klauzula informacyjna do ogłoszenia na nabycie prawa wieczystego użytkowania działek gruntu
"

Godziny otwarcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum
Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00

Konserwator dyżurny
Telefon +48 606 557 675
Szybki kontakt
Telefon (29) 766-84-95
(29)766-80-03
E-mail sekretariat@smcentrum.pl