Najnowsze informacje
SMC

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Nazwa Plik
OGŁOSZENIE dot. Sucharskiego 2-4 III etap
SWIZ dot. Sucharskiego 2-4 III etap
PRZEDMIAR ROBÓT dot. Sucharskiego 2-4 III etap
PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU dot. Sucharskiego 2- 4 III etap
ZAKRES OPRACOWANIA ROBÓT dot. Sucharskiego 2-4 III etap
REMONT ZJADU PUBLICZNEGO dot. Sucharskiego 2-4 III etap
ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI dot. Sucharskiego 2-4 III etap
PROJEKT UMOWY dot. Sucharskiego 2-4 III etap
OGŁOSZENIE dot. pomiarów elektrycznych
SIWZ dot. pomiarów elektrycznych
ZAŁ. NR 1 do SIWZ dot. pomiarów elektrycznych
ZAŁ. NR 2 do SIWZ dot. pomiarów elektrycznych
ZAŁ. NR 3 do SIWZ dot. pomiarów elektrycznów
ZAŁ. NR 4 do SIWZ dot. pomiarów elektrycznych
ZAWIADOMIENIE dot. rozstrzygniecia postępowania przetargowego z dnia 19.05.2020r."Renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sochaczewskiego 12 będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM" w Ostrołece ul. Sikorskiego 45".
SMC

Godziny otwarcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum
Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00

Konserwator dyżurny
Telefon +48 606 557 675
Szybki kontakt
Telefon (29) 766-84-95
(29)766-80-03
E-mail sekretariat@smcentrum.pl