Najnowsze informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"

Przetargi

Nazwa Plik
Zawiadomienie dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Świadczenie kompleksowych usług polegających na utrzymaniu porządku i czystości klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów bezpośrednio im pr
Ogłoszenie 08.11.2021r. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług polegających na utrzymaniu porządku i czystości klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów bezpośrednio...
SIWZ do przetargu 08.11.2021r. Świadczenie kompleksowych usług polegających na utrzymaniu porządku i czystości klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych ...
Zawiadomienie dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Remont przebudowa chodników w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45 dot. dz. ew. nr 52820/81 oraz zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsied
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Remont przebudowa chodników w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45 dot. dz. ew. nr 52820/81 oraz zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr. 1 do Umowy
Zawiadomienie dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego z dnia 10.06.2021r.
"

Godziny otwarcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum
Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00

Konserwator dyżurny
Telefon +48 606 557 675
Szybki kontakt
Telefon (29) 766-84-95
(29)766-80-03
E-mail sekretariat@smcentrum.pl