Najnowsze informacje
SMC

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Nazwa Plik
OGŁOSZENIE dot. renowacji elewacji budynku przy ul. Pileckiego 3
SIWZ - dot. renowacji elewacji budynku przy ul. Pileckiego 3
OPIS TECHNICZNY - dot. renowacji elewacji budynku przy ul. Pileckiego 3
PRZEDMIAR ROBÓT dot. renowacji elewacji budynku przy ul. Pileckiego 3
KOLORYSTYKA rys. B-1
KOLORYSTYKA rys. B-2
KOLORYSTYKA rys. B-3
Zawiadomienie dot.rozstrzygnięcia postępowania przetargowego z dnia 21.11.2019r. "Remont-malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM" w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45"
SMC

Godziny otwarcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum
Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00

Konserwator dyżurny
Telefon +48 606 557 675
Szybki kontakt
Telefon 29 766-80-23
E-mail sekretariat@smcentrum.pl