Najnowsze informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"

Regulaminy

Zachęcamy do skorzystania z poniższej wyszukiwarki, która ułatwi Państwu wyszukanie odpowiedniego regualaminu. Wystarczy wpisać żądaną fraze, która widnieje w tytule regulaminu. 

Nazwa Plik
Schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Schemat organizacyjny organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin na najładniejszy balkon i najbardziej estetyczne zagospodarowanie terenu na osiedlu "CENTRUM"
Regulamin przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach SM "CENTRUM"
Regulamin pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Kodeks etyki postępowania pracowników Społdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i uzytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin zasad rozliczania kosztów dostawy paliwa gazowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy na wymianę wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin korzystania ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin określający zasady korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń ogólnego użytku i innych w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin korzystania z parkingów, zatok parkingowych, miejsc utwardzonych i innych urządzonych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin naliczania odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat za używanie lokali i nieterminowe wnoszenie czynszów z tytułu najmu lokali i zasad rozkładania na raty zaległych opłat i czynszu z tytułu używania lokali mieszkalnych i użytkowych ...
Regulamin Konkursu na najładniejszą iluminację świetlną
...

Formularz

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Zgodnie z RODO informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane przez firmę Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum z siedzibą w Ostrołęce (07-417), ul. Sikorskiego 45. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów firmy SMC w Ostrołęce oraz świadczenia usług przez firmę i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie firmie SMC w Ostrołęce danych osobowych jest dobrowolne.