Szukaj w serwisie:
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej “Centrum” w Ostrołęce

Regulaminy

.

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy na wymianę wodomierzy
Regulamin określający zasady korzystania z lokali mieszkalnych,użytkowych,pomieszczeń ogólnego użytku i innych w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin zasad rozliczania kosztów dostawy paliwa gazowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w S.M."CENTRUM"
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i uzytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM" w Ostrołęce
Regulamin eksploatacji instalacji domofonowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ''CENTRUM'' w Ostrołęce
Kodeks etyki postępowania pracowników SM "CENTRUM w Ostrołęce
Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Schemat organizacyjny organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM" z dn.20.11.2017r
Schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM" z dn.20.11.2017r.
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin wynagradzania członków Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Uchwała NR 1/2018 Zarządu SM "CENTRUM" w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na: "Najładniejszy balkon na osiedlu "CENTRUM" oraz "Najbardziej estetyczne zagospodarowanie terenu wokół bloku".
Regulamin przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin Konkursu na najładniejszą iluminację świetną - świąteczną balkonu/loggi oraz terenu przed budynkiem