Najnowsze informacje
SMC

Regulaminy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Zachęcamy do skorzystania z poniższej wyszukiwarki, która ułatwi Państwu wyszukanie odpowiedniego regualaminu. Wystarczy wpisać żądaną fraze, która widnieje w tytule regulaminu. 

Nazwa Plik
Schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Schemat organizacyjny organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin Konkursu na najładniejszą iluminację świetlną
Regulamin na najładniejszy balkon i najbardziej estetyczne zagospodarowanie terenu na osiedlu "CENTRUM"
Regulamin przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach SM "CENTRUM"
Regulamin pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Kodeks etyki postępowania pracowników Społdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin eksploatacji instalacji domofonowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i uzytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin zasad rozliczania kosztów dostawy paliwa gazowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy na wymianę wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin korzystania ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin określający zasady korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń ogólnego użytku i innych w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin korzystania z parkingów, zatok parkingowych, miejsc utwardzonych i innych urządzonych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
Regulamin naliczania odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat za używanie lokali i nieterminowe wnoszenie czynszów z tytułu najmu lokali i zasad rozkładania na raty zaległych opłat i czynszu z tytułu używania lokali mieszkalnych i użytkowych ...
SMC

Formularz

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Zgodnie z RODO informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane przez firmę Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum z siedzibą w Ostrołęce (07-417), ul. Sikorskiego 45. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów firmy SMC w Ostrołęce oraz świadczenia usług przez firmę i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie firmie SMC w Ostrołęce danych osobowych jest dobrowolne.