Najnowsze informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"

O Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum

Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

     Przedmiotem działalności spółdzielni jest:

  1. obsługa nieruchomości  na własny rachunek,
  2. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  3. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  4. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  5. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
  6. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

     Organami spółdzielni są:

  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd.
...

Formularz

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Zgodnie z RODO informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane przez firmę Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum z siedzibą w Ostrołęce (07-417), ul. Sikorskiego 45. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów firmy SMC w Ostrołęce oraz świadczenia usług przez firmę i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie firmie SMC w Ostrołęce danych osobowych jest dobrowolne.