Najnowsze informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"

Organizacja Spółdzielni

Prezes Zarządu

Jakub Frydryk

Z-ca Prezesa Zarządu

Daniel Prus - Członek Rady Nadzorczej

czasowo delegowany do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa

Członek Zarządu

 

 

Działy:

Dział Obsługi Klienta ( I piętro p. nr 11)

tel. /0-29/ 766 80 03, 766 80 23, 766 84 95

- Stanowisko ds. logistyki (p. nr 3)

tel. /0-29/ 767 42 55

- Stanowisko ds. obsługi organów Spółdzielni (p. nr 3)

tel. /0-29/ 767 42 55

- Stanowisko ds. organizacyjnych ( p. nr 11)

tel. /0-29/ 766 80 23

- Stanowisko ds. członkowsko – mieszkaniowych ( p. nr 3)

tel. /0-29/ 767 42 55

Kierownik Referatu ds. pracowniczych (p. nr 18)

tel. /0-29/ 767 42 17

- Stanowisko ds. kulturalno – wychowawczych (p. nr 18)

tel. /0-29/ 767 42 17

Dział Finansowo – Księgowy

- Kierownik działu finansowo – księgowego (p. nr 16)

tel. /0-29/ 767 42 15

- Stanowisko ds. windykacji i obsługi prawnej (p. nr 4)

tel. /0-29/ 767 42 51

- Stanowisko ds. opłat i rozliczeń mediów (p. nr 4)

tel. /0-29/ 767 42 51

- Stanowisko ds. finansowo – księgowych (p. nr 14)

tel. /0-29/ 767 42 16

- Stanowisko ds. księgowości, płac i kosztów pracy (p. nr 14)

tel. /0-29/ 767 42 16

- Stanowisko ds. kredytów i czynszów ( p. nr 3)

tel. /0-29/ 767 42 55

Dział technicznego Utrzymania i Eksploatacji

- Kierownik DTU i E ( p. nr 1)

tel. /0-29/ 767 42 52

- Administrator ds. lokali użytkowych (p. nr 2)

tel. /0-29/ 767 42 14

- Administrator ds. mienia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ( p. nr 2)

tel. /0-29/ 767 42 14

- Administrator ds. lokali mieszkalnych ( p. nr 2)

tel. /0-29/ 767 42 14

- Pracownicy sanitarno – porządkowi

- Konserwatorzy zieleni

Radca prawny

Informatyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

BHP i p.poż.

"

Godziny otwarcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum
Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00

Konserwator dyżurny
Telefon +48 606 557 675
Szybki kontakt
Telefon (29) 766-84-95
(29)766-80-03
E-mail sekretariat@smcentrum.pl