Wyszukaj informacji w serwisie


Organy spółdzielni - Rada nadzorcza


Skład Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"

na lata 2019-2022

 

Nocko Zofia - przewodniczący Rady Nadzorczej

Kaczmarczyk Paweł - z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Koniecko Wiesława Jolanta - sekretarz Rady nadzorczej

Kaczmarczyk Ryszard - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Gutowska Róża- z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Bobowski Daniel Tomasz - sekretarz Komisji Rewizyjnej

Laskowska Regina - członek

Małkowski Mieczysław - członek

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675