Wyszukaj informacji w serwisie


O Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”


Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

     Przedmiotem działalności spółdzielni jest:

  1. obsługa nieruchomości  na własny rachunek,
  2. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  3. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  4. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  5. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
  6. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

     Organami spółdzielni są:

  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd.
Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675