Wyszukaj informacji w serwisie


Organy spółdzielni - Rada nadzorcza


Skład Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"

na lata 2022-2025

 

Bobowski Daniel Tomasz - przewodniczący Rady Nadzorczej

Borkowski Ryszard - z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wagner - Kaczmarczyk Jolanta - sekretarz Rady nadzorczej

Jastrzębski Edward - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Małkowska Elżbieta - z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Śpiewak Marcin - sekretarz Komisji Rewizyjnej

Krajewski Radosław - członek

Laskowski Arkadiusz - członek

Popielarz Mariusz Piotr - członek

 

 

 

 

 

 

Skład Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"

na lata 2019-2022

 

Nocko Zofia Władysława- przewodniczący Rady Nadzorczej

Kaczmarczyk Paweł - z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Koniecko Wiesława Jolanta - sekretarz Rady nadzorczej

Kaczmarczyk Ryszard - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Gutowska Róża- z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Bobowski Daniel Tomasz - sekretarz Komisji Rewizyjnej

Laskowska Regina - członek

Małkowski Mieczysław - członek

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675