Wyszukaj informacji w serwisie


Organy spółdzielni - Zarząd


Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"

 

Frydryk Jakub - Prezes Zarządu

Daniel Grzegorz PrusZastępca Prezesa

Dariusz Płoski - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pracy w Zarządzie

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675