Wyszukaj informacji w serwisie


Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM" w 2024 roku


zdjęć: 10 | odsłon: 88


Mieszkańcy udzielili absolutorium zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej “CENTRUM’. Decyzja zapadła podczas odbywającego się w ostatnich dniach Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni.

czytaj więcej
Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675