Najnowsze informacje
SMC

RODO

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

  • Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Ostrołęce ul. Sikorskiego 45, 07-410 Ostrołęka.
  • Dane osobowe członków Spółdzielni, jak i osób niebędących członkami Spółdzielni, przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Centrum” w Ostrołęce ul. Sikorskiego 45, 07-410 Ostrołęka, wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz wynikających z ustawy „Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15 grudnia 2000 roku, ostatnia zmiana z dnia 20 lipca 2017 roku Dz. U. 2017.1596, dla prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, także ograniczenia zakresu lub usunięcia danych nie wymaganych dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych nie wymaganych dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych.
  • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

                                                                     ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM”