Szukaj w serwisie:
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej “Centrum” w Ostrołęce

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Ostrołęce

 • I. Postanowienia ogólne
 • II. Członkowie
 • III. Prawa i obowiązki członków
  • A. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze
  • B. Wpisowe, Udziały, Wkłady
  • C. Tytuły prawne do lokali
  • E. Zamiana mieszkań
  • F. Używanie lokali
  • F1. Najem lokali
  • G. Opłaty za używanie lokali
 • IV. Ustanie członkostwa
 • VI. Garaże
 • VII. Organy spółdzielni
  • A. Walne zgromadzenie
  • B. Rada Nadzorcza
  • C. Zarząd
  • D. Zebranie grup członkowskich
 • VIII. Gospodarka spółdzielni
 • IX. Przepisy końcowe i przejściowe
Statut (tekst jednolity) Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"