Wyszukaj informacji w serwisie


Nowa wiata śmietnikowa - komfort dla mieszkańców i estetyka osiedla


Wymieniliśmy kolejną wiatę śmietnikową. Wkrótce podobne zadania będziemy realizowali w innych lokalizacjach.

Nowa wiata śmietnikowa, wykonana ze środków własnych spółdzielni, stanęła między blokami przy ulicach Kozłowskiego “Lasa” i Jezierskiego. Zastąpiła starą i bardzo zdewastowaną wiatę. 

Docelowo będziemy dążyć do tego by sukcesywnie wymienić wszystkie wiaty śmietnikowe na naszym terenie. 

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675