Wyszukaj informacji w serwisie


Nowy ciągnik ogrodowy - zima pokonana, zieleń zadbana!


Nowy sprzęt w służbie mieszkańcom. Zakupiony niedawno ciągnik ogrodowy idealnie sprawdził się podczas niedawnego ataku zimy. 

Teren Spółdzielni Mieszkaniowej “CENTRUM” to ponad 23 hektary, z czego 16 ha stanowią tereny zielone. Mamy do utrzymania sieć chodników, parkingów i osiedlowe uliczki. Generuje to ogrom pracy, która - szczególnie w okresie zimowym - staje się wyjątkowo ciężka dla naszych pracowników.

Chcąc usprawnić realizację ciążących na nas obowiązków i przyspieszyć m.in. odśnieżanie w okresie zimowym postanowiliśmy zaopatrzyć się w nowoczesny ciągnik ogrodowy z odpowiednim osprzętem niezbędnym np. do odśnieżania chodników, parkingów czy ulic osiedlowych. 

Nowy sprzęt wydatnie przysłuży się również podczas sezonowych prac przy utrzymaniu terenów zielonych, realizowanych własnymi środkami prac porządkowych czy drobnych zadaniach budowlanych.

Ciągnik wraz z zimowym osprzętem mieliśmy okazję przetestować podczas niedawnego ataku zimy. Sprawdził się idealnie.

Zakup został sfinansowany ze środków własnych SM “CENTRUM” pochodzących m.in. z poczynionych w ostatnim czasie oszczędności i wynikających z racjonalizacji ponoszonych kosztów w różnych sektorach naszej działalności.

Zdjęcia

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675