Wyszukaj informacji w serwisie


Spółdzielnia ogłasza przetarg na Świadczenia w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2026 r. kompleksowych usług całodobowej obsługi technicznej, awaryjnej i konserwacyjnej oraz okresowych rocznych kontroli  stanu technicznego przewodów kominowych, w


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Ostrołęce ul. Sikorskiego 45 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenia w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2026 r. kompleksowych usług całodobowej obsługi technicznej, awaryjnej i konserwacyjnej oraz okresowych rocznych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i instalacji gazowej budynków i nieruchomości zlokalizowanych w Ostrołęce, pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Spółdzielnie Mieszkaniowej „CENTRUM”.

W ramach zlecenia planuje się wykonanie robót:

- prace branży elektrycznej i instalacji gazowych,

- prace branży sanitarnej (wod-kan),

- konserwacje oraz drobne naprawy,

- okresowe roczne kontrole stanu technicznego przewodów kominowych

- okresowe roczne kontrole szczelności instalacji gazowych.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w formie przetargu nieograniczonego.

Opis warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulamin przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” można pobrać ze strony internetowej www.smcentrum.pl.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zwrot wadium, na wniosek oferenta, którego oferta nie została wybrana nastąpi niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.01.2024 r. do godz. 1100.

Postępowanie przetargowe /otwarcie ofert/ zostanie przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45 w dniu 26.01.2024 r. godz. 1105 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki

NazwaRozmiarDataIlość pobrań
SIWZ (pdf)1,19MB2024-01-12 13:54:0535

METRYKA
Wprowadził(a) :Jakub Frydryk2024-01-12 13:52
Ostatnia zmiana :Jakub Frydryk2024-01-12 14:28
pokaż pełny rejestr zmian
 
Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675