Wyszukaj informacji w serwisie


Wspólnie z policją dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców


Bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców jest dla nas sprawą priorytetową. W tej materii ściśle współpracujemy m.in. z policjantami dzielnicowymi, którzy na co dzień opiekują się osiedlem “Centrum”. 

Przy okazji różnych wydarzeń organizowanych przez nas, takich jak np. ostatnie spotkanie integracyjne seniorów z wnukami, odwiedzają nas funkcjonariusze dzielnicowi. Podczas spotkania, które odbyło się w piątek, 26 stycznia starszy sierżanty Szymon Rydel z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce opowiedział seniorom o coraz śmielszych i częstszych oszustwach metodą “na wnuczka”. Uczulał rozmówców, by skrupulatnie sprawdzali i weryfikowali to, czy rozmawiają przez telefon ze swoimi dziećmi lub wnuczkami, nie dali się zastraszyć podczas takich rozmów i nie ulegali presji po otrzymaniu prośby o finansowe wsparcie np po rzekomym wypadku samochodowym, nagłym pogorszeniu stanu zdrowia czy innych “sensacyjnych” wypadkach losowych.

Jeśli otrzymacie Państwo taką “sensacyjną” wiadomość od osoby, która dzwoni z nieznanego Wam numeru telefonu, najlepiej jest rozłączyć się a następnie wybrać z pamięci telefonu numer już w niej zapisany i sprawdzić u źródła tę informację. Pamiętajcie też, że prawdziwy policjant nigdy nie poprosi Was o przekazanie pieniędzy w celach “operacyjnych” czy nie będzie Was próbował “wciągnąć” w akcję mającą na celu zatrzymanie przestępców. Jeśli słyszycie podczas rozmowy takie propozycje, natychmiast należy się rozłączyć.

instruował seniorów funkcjonariusz Rydel.

Odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa funkcjonariusz dzielnicowy skierował również do uczestniczących w spotkaniu dzieci i młodzież. Poradził im, by w rozmowach z seniorami informowali o metodach oszustwa “na wnuczka” czy “na policjanta”, wskazali, jak dziadkowie i babcie mają się zachować w takich sytuacjach. 

Policjant poruszył również z dziećmi kwestię bezpieczeństwa w sieci, przy korzystaniu m.in. z portali społecznościowych czy zawieraniu znajomości poprzez internetowe serwisy i komunikatory.

Podobne spotkania z mieszkańcami będą odbywały się przy każdej możliwej okazji.

Zdjęcia

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675